21.06.2011

 

2011წლის20ივნისს პროფესიულმა კოლეჯმა ხელშეკრულებები გააფორმა ტურისტულ სააგენტო შპს ,,ხინო“-სთან და სასტუმრო ,,ჩაო+“-სთან. ხელშეკრულებები ითვალისწინებს აღნიშნულ ბაზებზე ტურიზმის დარგის პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის ჩატარებას