15.09.2012

 

სტუდენტებისა და აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

საზაფხულო სეზონის გათვალისწინებითპროფესიულ საგანმანათლებლოპროგრამებზეჩარიცხვაგაგრძელდება2012 წლის22სექტემბრამდე, ხოლო სასწავლო პროცესი დაიწყება 2012 წლის 24 სექტემბერს, ორშაბათს, 10 საათზე.