30.01.2013

 

პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2013 წლის 4 თებერვალს განახლდება სასწავლო პროცესი.