29.04.2013

    სკკა–ის გამგეობის 2013 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილებით პროფესიული კოლეჯი ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“ საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ასოცირებული წევრია.