4.06.2012

 

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“

 

ავტორიზებული კოლეჯი

 

2013–2014 სასწავლო წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

Øბუღალტერი

 

Øოფისის მენეჯერი

 

Øსაბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი

 

Øსასტუმრო საქმე (მიმღები–რეცეფციონისტი)

 

Øინფორმაციული ტექნოლოგი

 

Øფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

 

Øკბილის ტექნიკოსი

 

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;

 

აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

 

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

 

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2013 წლის 1 ივნისიდან

 

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

 

ტელ:  29 41 34მობ: 592 57 00 98;   599 41 68 48;   593 40 26 47

 

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge

 

ელ.ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.