5.06.2013

მიმღები-რეცეფციონისტები საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე - ბათუმი-2013