2.09.2013

 

შპს“ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“ აცხადებს პროფესიულ მასწავლებელთა ვაკანსიებს:

   

 

1.სასაქონლო დეკლარაციების პროფესიული მასწავლებელი  -

 

სასაქონლო დეკლარაციების პროფესიული   მასწავლებლისადმი წაყენებული მოთხოვნები:

ა). უმაღლესი განათლება  შესაბამის  სპეციალობაში;

ბ). ან    სპეციალობით / მასწავლებლად  მუშაობის მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება;

გ). საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

დ). კომუნიკაბელობა და აზრის გამართულად გადმოცემის უნარი

 

1   ვაკანტური ადგილი

 

   

 

   

 

   

 

 

2.  ტურისტული მომსახურების პროგრამის (სასტუმროს დაჯავშნა) სასწავლო პრაქტიკის პროფესიული მასწავლებელი

ტურისტული მომსახურების პროგრამის (სასტუმროს დაჯავშნა) სასწავლო პრაქტიკის პროფესიული   მასწავლებლისადმი წაყენებული მოთხოვნები:

ა). უმაღლესი განათლება  შესაბამის  სპეციალობაში;

ბ). ან    სპეციალობით/მასწავლებლად  მუშაობის მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება;

გ). საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

დ). კომუნიკაბელობა და აზრის გამართულად გადმოცემის უნარი

1 ვაკანტური ადგილი

 

                 

3.  ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების 1 ვაკანტური ადგილი

სპეციალისტის მე-3 საფეხურის პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამის  სასწავლო პრაქტიკის

პროფესიული მასწავლებელი

ფარმაცევტული პრეპარატების სასწავლო პრაქტიკის პროფესიული   მასწავლებლისადმი წაყენებული მოთხოვნები:

ა). უმაღლესი განათლება  შესაბამის  სპეციალობაში;

ბ). ან    სპეციალობით/მასწავლებლად  მუშაობის

მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება;

გ). საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

დ). კომუნიკაბელობა და აზრის გამართულად გადმოცემის უნარი

კონკურსანტთა შერჩევა  ჩატარდება წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის  შესწავლისა და გასაუბრების  წესით;

კონკურსანტებამა   უნდა  წარმოადგინონ განაცხადი, CV,   განათლების  დამადასტურებელი დიპლომის ასლი  და შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2013 წლის 2 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ელ.ფოსტის მისამართზე:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ან შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N 3ა, მე-3 სართული, ოთახი 309.