20.09.2013

პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

    შპს"ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესი დაიწყება 30 სექტემბერს.