3.10.2013

 

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“

ავტორიზებული კოლეჯი

25 ნოემბრამდე კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბუღალტერი

ოფისის მენეჯერი

საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი

სასტუმრო საქმე (მიმღები–რეცეფციონისტი)

ინფორმაციული ტექნოლოგი

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

კბილის ტექნიკოსი

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული
ზოგადი განათლების მქონე პირები;
აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

ტელ:  29 41 34მობ: 592 57 00 98;   599 41 68 48;   593 40 26 47

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge

ელ.ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.