25.12.2013

 

 

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;

 

აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

ტელ:  29 41 34     მობ: 592 57 00 98;   599 41 68 48;   593 40 26 47

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge

ელ.ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.