24.04.2014

მიმდინარე წლის 12-13 აპრილს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით განხორციელდა საბიბლიოთეკო სერვისების თანამედროვე ტენდენციების ტრენინგი.

ტრენინგში მონაწილება მიიღი ჩვენი სასწავლებლიდან ბიბლიოთეკის გამგემ ქეთევან გოცირიძემ და ბიბლიოთეკარმა ინგა რობაქიძემ.

ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები