23.05.14

                                         ყურადღება!


   29 მაისს3.00 სთ-ზეტარდებასტუდენტთა  კონფერენცია.

კონფერენცია ჩატარდება მე-4 სართულზე, სააქტო დარბაზში.