29.05.2014

მიმდინარე წლის 29 მაისს შპს „ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტში“ ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია სადაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ფარმაცევტული პრეფარატების წარმოების სპეციალობის სტუდენტებმა.  კონფერანციაში მონაწილეობდნენ აგრეთვე ბათუმის სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტები. კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტები დაჯილდოვდნენ სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.