2.06.2014

 

 

  შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“

ავტორიზებული კოლეჯი

       2014–2015  სასწავლო წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ბუღალტერი
  • ოფისის მენეჯერი
  • საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი
  • სასტუმრო საქმე (მიმღები–რეცეფციონისტი)
  • ინფორმაციული ტექნოლოგი
  • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი
  • კბილის ტექნიკოსი

 

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;

აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2014 წლის 2 ივნისიდან

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

ტელ:  29 41 34     მობ: 592 57 00 98;   555 43 82 38

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge

ელ.ფოსტა:  koleji@biu-profcollage.ge