10.06.2014

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

         საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსის მოპოვების შემდეგ შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი” განახორციელებს აპლიკანტთა მიღებას შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე:

Ø  ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) - მეოთხე საფეხური

Ø  ბუღალტერი -მეოთხე საფეხური

Ø  საბაჟო წარმომადგენელი -მესამე საფეხური

Ø  კბილის ტექნიკოსი -მეოთხე საფეხური

Ø  პრაქტიკოსი ექთანი -მეხუთე საფეხური

Ø  ფარმაცევტის თანაშემწე -მეხუთე საფეხური