15.09.2014

პროფესიულ სტუდენტთა  საყურადღებოდ!

  შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში“  სასწავლო პროცესი დაიწყება

22 სექტემბერს, 10.00 საათზე.