20.03.2015

გაიღე სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე!

ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიულმა სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს აქციაში "გაიღე სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე!". კურსის ხელმძღვანელი ირმა ადეიშვილი.