3.04.2015

ტრენინგი პროფესიული სტუდენტებისათვის

,,ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტშიპრაქტიკოსი ექთნის მე-5 საფეხურის სტუდენტებისათვის დასრულდა ერთ კვირიანი მეცადინეობები, რომელსაც უძღვებოდნენ შინმოვლის საერთაშორისო ორგანიზაციისსაქართველოს კარიტასისასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია მიქაძე და ექსპერტი ლია ფეტვიაშვილი. ტრენინგის დასრულებისას მასში მონაწილე ყველა სტუდენტს გადაეცა სერთიფიკატი.