16.09.2015

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

    ,,ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში“ სწავლა დაიწყება 21 სექტემბერს 10.00 საათზე.