22.01.2016


პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!
1 თებერვალს, ორშაბათს 10.00 სთ-ზე განახლდება სასწავლო პროცესი.