30.05.2016

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი“

         2016–2017 სასწავლო წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ბუღალტერი
  • ოფისის მენეჯერი 
  • საბაჟო წარმომადგენელი
  • ინფორმაციული ტექნოლოგი
  • კბილის ტექნიკოსი
  • ფარმაცია
  • პრაქტიკოსი ექთანი  (მე-5 საფ.)

 

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;

 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;

აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2016 წლის 1 ივნისიდან

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

ტელ:  29 41 34     მობ: 592 57 00 98;   555 43 82 38

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge

ელ.ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.