07.12.2016

24 ნოემბრიდან 5 დეკემბრამდე სასწავლებელში ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებზე პროფესიულ მასწავლებელთა გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით ჩატარდა  ღია მეცადინეობათა კვირეული.