23.05.2017

 15-დან 20 მაისამდე სასწავლებელში  პრაქტიკოსი ექთნის მე-5 საფეხურის სტუდენტებისათვის ჩატარდა შინმოვლის საერთაშორისო ორგანიზაციის ”საქართველოს კარიტასი” სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებული მეცადინეობები,  დასრულებისას   პროფესიულ სტუდენტებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.