3.06.2017

2017–2018 სასწავლო წელს სასწავლებელი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
 ბუღალტერი
 ოფისის მენეჯერი
 საბაჟო წარმომადგენელი
 ინფორმაციული ტექნოლოგი
 კბილის ტექნიკოსი
 ფარმაცია
 პრაქტიკოსი ექთანი (მე-5 საფ.)
სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;
აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
3. დაბადების მოწმობის ასლი;
4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.
მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა
ტელ: 29 41 34 მობ: 592 57 00 98; 555 43 82 38
ვებ.გვერდი: WWW. biu-profcollage.ge
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.