8.06.2017

6 ივნისს  საბაჟო წარმომადგენლის მეოთხე საფეხურის  სტუდენტებისათვის დაიწყო საწარმოო პრაქტიკა სგპ ,,ბათუმის პორტში“ და სგპ „სარფში“. პროფესიული სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკას ხელმძღვანელებას უწევენ ჩვენი სასწავლებლის პროფესიული მასწავლებლები ( შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები)  ნატო ურუშაძე და მერაბ ვაშაყმაძე.