26.06.2017

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა შპს ,,გვირილა"-ში