27.06.2017

ფარმაცევტის თანაშემწის მე-5 საფეხურის პროფესიულ სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა. პრაქტიკის ხელმძღვანელი მანანა ხაბაძე