6.07.2017

                                                                               საწარმოო პრაქტიკის შემაჯამებელი შეხვედრა
6 ივლისს სასწავლებელს სტუმრად ეწვივნენ იმ ოფისის ხელმძღვანელები, სადაც ოფისისმენეჯერისმე-4 საფეხურისპროფესიულმა სტუდენტებმა გაიარეს საწარმოოპრაქტიკა. სიმართლისადასამართლის, ჩაგრულთადაპატიმართაუფლებებისდაცვისადასოციალურიუზრუნველყოფისსაერთაშორისოორგანიზაციისპრეზიდენტმა გივი მამულაძემ და მშვიდობის ქარტიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბადრი პაქსაძემ მადლობა გამოუცხადეს სტუდენტებს ორგანიზაციაში საწარმოო პრაქტიკის გავლის დროს გამოჩენილი აკადემიურობის, თავაზიანობისა და პრაქტიკული სამუშაოების კარგად წარმოებისათვის, ასევე მათ გადასცეს სერტიფიკატები.