10.07.17

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი“

         2017–2018 სასწავლო წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Ø  ბუღალტერი

Ø  ოფისის მენეჯერი 

Ø  საბაჟო წარმომადგენელი

Ø  ინფორმაციული ტექნოლოგი

Ø  კბილის ტექნიკოსი

Ø  ფარმაცია

Ø  პრაქტიკოსი ექთანი 

 

სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი;

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაიშვებიან საბაზო განათლების (9კლ) და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები;

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2. სრულიზოგადი/ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 3 ფოტოსურათი 3/4 –ზე.

მის: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.№3ა

ტელ:  29 41 34     მობ: 592 57 00 98;   555 43 82 38

ვებ.გვერდი:   WWW. biu-profcollage.ge