18.09.2017

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

       4 ოქტომბერს 10.00 საათზე ,,ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში“ სასწავლო პროცესი დაიწყება შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Ø  საბაჟო წარმომადგენელი (მე-3 და მე-4 საფეხური);

Ø  ოფისის მენეჯერი (მე-3 და მე-4 საფეხური);

Ø  ბუღალტერი ( მე-4 საფეხური);

Ø  კბილის ტექნიკოსი (მე-3 და მე-4 საფეხური);         

Ø  ფარმაცევტის თანაშემწე (პირველი და მეორე კურსი)

Ø  პრაქტიკოსი ექთანი (მეორე კურსი)