20.11.17

18 ნოემბერს სასაწავლებელში ჩატარდა ინტელექტუალური თამაშის ,,რა, სად, როდის?“ ფინალი. მასში მონაწილეობა მიიღო ნახევარფინალში გამარჯვებულმა - ბუღალტრის მე-4 საფეხურის და საბაჟო წარმომადგენლის მე-4 საფეხურის გუნდებმა. თამაში იყო საიტერესო, დაძაბული და სახალისო.  დაძაბული ,,ბრძოლის“  შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული - საბაჟო წარმომადგენლის მე-4 საფეხურის გუნდი. მათ გადაეცათ გარდამავალი თასი, სიგელები და ფასიანი საჩუქრები.