19.12.2017

11-18 დეკემბერს სასწავლებელში ჯანდაცვის მიმართულების სპეციალობებზე ჩატარდა ღია მეცადინეობათა კვირეული.