28.12.17

28 დეკემბერს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მოხდა სასწავლებელში ჩატარებული მუშაობის შეჯამება. გამოიკვეთა სასწავლებლის ძლიერი და სუსტი მხარეები. დადებითად შეფასდა ღია მეცადინეობათა კვირეული, პროფესიულმა მასწავლებლებმა დააფიქსირეს მათი პოზიციები. წინასაახალწლოდ სასწავლებლის ადმინისტრაციამ სხავდასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულ თანამშრომლებს სიგელები გადასცა, ტკბილეული კი ყველას ერგო.