29.12.17

პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საახალწლო არდადეგები იწყება 30 დეკემბერს. სასწავლო პროცესი განახლდება

2018 წლის 8 იანვარს.