11.4.2018

 

                ვაკანსია ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში

 

ცხადდება ვაკანსია აღმზრდელის მოდულური პროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებლების პოზიციებზე;
მოთხოვნებია: