5.06.2018

4 ივნისს სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის საბჭოს სხდომაზე განხილული იქნა ინფორმაციის ტექნოლოგის მხარდაჭერის პროგრამა. სხდომას ესწრებოდნენ პროგრამის ხელმძღვანელი ვახტანგ ტაკიძე და მოდულების განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებლები.