7.06.18

6 ივნისს ხარისხის უზრუნველყოფის საბჭოს სხდომაზე პროფესიული პროგრამების მენეჯერმა  იზო ხალვაშმა განსახილველად წარმოადგინა საბაჟო საქმის მოდულური პროგრამა. სხდომას ესწრებოდნენ საბაჟო საქმის პროგრამის ხელმძღვანელი ნატო ურუშაძე,  პროფესიული მასწავლებლები და ბიბლიოთეკარი ქეთევან გოცირიძე.