29.09.2018

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

   8 ოქტომბერს 10.00 საათზე   შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში“ სასწავლო პროცესი დაიწყება შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. კბილის ტექნიკოსი ( მესამე, მეოთხე საფ.);

2. პრაქტიკოსი ექთანი (მეხუთე საფ.)

3. ბუღალტერი   (მეოთხე საფ.)

4. ოფისის მენეჯერი (მეოთხე საფ.)

5. საბაჟო წარმომადგენელი (მესამე, მეოთხე საფ.)