27.12.2018


                                                                            ინტელექტუალური თამაშის ფინალი
26 დეკემბერს სასაწავლებელში ჩატარ და ინტელექტუალური თამაშის ,,რა, სად, როდის?“ ფინალი. მასში მონაწილეობა მიიღო ნახევარფინალში გამარჯვებულმა გუნდებმა. თამაში იყო საიტერესო, დაძაბული და სახალისო. დაძაბული ,,ბრძოლის“ შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული - ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის მე-3 საფეხურის გუნდი. მათ გადაეცათ გარდამავალი თასი, სიგელები და ფასიანი საჩუქრები.