25.01.19

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

31 იანვარს 12.00 საათზე ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის მე-3 სართულზე №305 აუდიტორიაში კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის ჩატარდება ტრენინგი.

ტრენინგის თემატიკა:

1. მოდულური სწავლების ძირითადი პრინციპები;

2. მოდულის კალენდარული გეგმა;