06.02.2019

     ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის”     პროფესიული სტუდენტებისა და პერსონალის უსაფრთხოების დაცვისა და წითელას წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მანანა ხაბაძის ორგანიზებით ჩატარდა მიზნობრივი აქტივობები (ინფორმირება, გამოკითხვა) პერსონალთან და პროფესიულ სტუდენტთა ცალკეულ ჯგუფებთან.