18.02.2019

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი, მუდმივად ჩართულია სისხლის უსაფრთხოებისა და უანგარო დონორის კამპანიაში, რეგულარულად აუცილებლობისთანავე სასწავლებლის პროფესიული სტუდენტები და მასწავლებლები გასცემენ უანგაროდ სისხლს და ამით აფიქსირებენ მათ მოქალაქეობრივ ვალს. ზემოთ აღნიშნულის დასტურია ამა წლის 8 თებერვალს სასწავლებლის სტუდენტების ჩართულობა სისხლის გაღების დონორთა პროგრმაში.