07.06. 2019

ფარმაცევტის თანაშემწის მე-5 საფეხურის პროფესიული სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკა ბაზებზე (შპს ,,დისფარმა“, შპს ,,თაზო“). საწარმოო პრაქტიკას ხელმძღვანელობს პროფესიული მასწავლებელი მანანა ხაბაძე.