6.08.2019

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბათუმის დამოუკიდებელმა სასწავლებელმა მიიღო ავტორიზაცია (2019 წლის 30 ივლისის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილება) .

სასწავლებელი აცხადებს მიღებას შემდეგ პროგრამებზე:

1. საექთნო განათლება;

2. ფარმაცია (სააფთიაქო);

3. ბუღალტრული აღრიცხვა (უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში);

4. საბაჟო საქმე (უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში);

5. ბაღის აღმზრდელი (მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში);

6. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა;

გაიცემა ორენოვანი სახელმწიფო დიპლომი;

დაგვიკავშირდით: 595 657 759; 592 570 098; 555 438 238

მისამართი: ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. 3 ა;

WWW. biu-profcollage.ge

ელ.ფოსტა   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.