01.10.2019

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2019 წლის 7 ოქტომბერს 10.00 სთ-ზე სასწავლო პროცესი დაიწყება შემდეგ პროგრამებზე:

1. საბაჟო საქმე;

2. ფარმაცია (სააფთიაქო);

3. ფარმაცევტის თანაშემწე (2018 წ. ჩარიცხ.);

4. პრაქტიკოსი ექთანი (2018 წ. ჩარიცხ.);