15.06.2020

  11 ივნისს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელში დირექტორის ამირან ტაკიძის ხელმძღვანელობით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე განხილული იქნა სასწავლებლის უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო გეგმა, რომელიც მოიცავს სასწავლო გარემოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებებს. შესაბამისად ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეცა გარკვეული დავალებები კოლეჯში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შესაქმნელად.