04.09.2020

2020 წლის 2 სექტემბერს  ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში შედგა შიდა მონიტორინგის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა. სასწავლებელში  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა მოისმინა კრიტიკული  მეგობრების ჯგუფისაგან ინფორმაცია, შეხვედრაზე გამოითქვა კრიტიკული შენიშვნები, გაკეთდა გარკვეული მითითებები კრიტიკული ჯგუფის წევრთა უფლება-მოვალეობასა და დოკუმენტაციის სწორად წარმოებაზე.