14.09.2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2020 წლის 14 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში სასწავლო პროცესი განხორციელდება დისტანციურ რეჟიმში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის 2020 წლის 11 სექტემბრის ბრძანების შესაბამისად.