23.01.2021

      22 იანვარი, ღია ონლაინ-მეცადინეობათა კვირეულის მეოთხე დღე, საბაჟო საქმის პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა ნატო ურუშაძემ ჩაატარა მეცადინეობა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით, მოდული - სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. მეცადინეობას ონლაინ რეჟიმში ესწრებოდნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.