27.01.2021

  26 იანვარი, ღია ონლაინ-მეცადინეობათა კვირეულის მეექვსე დღე, ფარმაციის (სააფთიაქო) უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, მოდული - ფარმაკოლოგია, მეცადინეობა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით ჩაატარა სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა და ასევე პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მანანა ხაბაძემ. მეცადინეობას ონლაინ რეჟიმში ესწრებოდნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.